Ընդունելության կարգ

Երևանի  քաղաքապետարանի  կրթության   վարչության

<<Վ.Զատիկյանի անվան  հ.90  միջ.  դպրոց>>ՊՈԱԿ

 

Կարգ

ՀՀ  Պետական   հանրակրթական   ուսումնական   հաստատության  2018-2019  ուսումնական   տարվա   սովորողների  ընդունելության

 

 

Ընդհանուր   կրթությանը  սկսվել  է  6  տարեկանից ,  որը   լրանում  է   մինչև  տվյալ   ուստարվա   դեկտեմբերի   31-ը:

Ընդունելիություն   դպրոցում,  որպես  կանոն,  սկսվում  է   հունիսի  1-ից:  Դպրոցի   ընդունելության  համար   երեխայի   ծնողը   կամ  նրա  օրինական   ներկայացուցուցիչը  դպրոց  է  ներկայանում.

  1.  Դիմում
  2.  2 լուսանկար
  3. Երեխայի ծննդյան վկայականի  պատճենը  իսկականի  հետ

      4.Տեղեկանք  երեխայի   առողջության  մասին  /  սպասարկող  բուժհիմնարկից/

       5.Դպրոցից  դպրոց   աշակերտի   փոխադրման  թերթիկ  /1-ից  բարձր   դասարաններ  ընդունվելու

համար  :/

Այլ   երկրներից   եկած   աշակերտների   ընդունելությունը   կատարվում  է  ՀՀ   Պետական   հանրակրթական   ուսումնական   հաստատությունների   սովորողների    ընդունելության  կարգի   15-19   կետի   համաձայն: