Հայտարարություններ

 

Երևանի  Վահան  Զատիկյանի  անվան  հ.90  հիմնական  դպրոցում  կատարվում  է  2018-2019  ուստարվա  1-ին  դասարանի  ընդունելություն:  Կարող  են  դիմել  2012թ.  հունվարի  1-ից  մինչև  դեկտեմբերի  31-ը  ծնված  երեխաները.

 

Պահանջվող  փաստաթղթեր՝

  1. Ծննդյան վկայական  և  պատճեն
  2. 3 X 4 երկու  լուսանկար
  3. Դիմում / ծնողի  կողմից /
  4. Տեղեկանք հաշվառման  մասին
  5. Երեխայի բժշկական  քարտ

 

Ընդունելության  ժամկետները՝  2018թի  հունիսի  1-ից  հուլիսի  10-ը,

օգոստոսի  20-31-ը:

Տեղեկատվություն սովորողների վերաբերյալ

Լիցենզիա հիմնական ընդհանուր կրթության

Լիցենզիա տարրական ընդհանուր կրթության