Ծնողական խորհուրդ

Վ. Զատիկյանի  անվան  հ.90 հիմնական  դպրոցի  ծնողական  խորհուրդ

2017 – 2018 ուստարի

 

N

Աղգանուն   անուն

Դասարան

1․ Գևորգյան  Զարուհի IԱ
2․ Սահակյան Հռիփսիմե IԲ
 3․ Գուլիկյան  Հերիքնազ IԳ
 4․ Բաբայան Սուսաննա IIԱ
 5 Թադևոսյան  Լուսինե IIԲ
 6․ Հարությունյան  Ռիտա 9II Գ
 7․ Վարդանյան  Նարինե IIIԱ
 8․ Մադոյան  Վերգինե IIIբ
 9․ Խաշխաշյան  Էմմա IIIԳ
10․ Թովմասյան  Թամարա IVԱ
 11․ Հովհաննիսյան  Հասմիկ IVԲ
 12․ Գալստյան  Վարդուկի IVԳ
 13․ Մովսեսյան  Մարիամ IVԴ
 14․ Հայրապետյան  Մելանիա VԱ
 15․ Ստեփանյան  Սյուզաննա VԲ
 16․ Հակոբյան  Սվետլանա VԳ
 17․ Գալստյան  Սիլվա VIԱ
 18․ Գալստյան Թեհմինե VIԲ
 19․ Ալեքսանյան  Նարինե VIԳ
 20․ Հովհաննիսյան  Արմինե VIIԱ
 21․ Սարգսյան  Լիլիթ VIIԲ
 22․ Ավետիսյան  Արմինե VIIԳ
 23․ Ուստյան  Գայանե VIIIԱ
 24․ Խաչատրյան  Էմմա VIIIԲ
 25․ Հարությունյան  Վիկտորյա VIIIԳ
 26․ Կարապետյան  Գայանե IXԱ
  27․             Սիմոնյան  Նաիրա IXԲ