Կառավարման խորհուրդ

«Երևանի Վ. Զատիկյանի անվան հ. 90 հիմնական դպրոց»   ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհրդի կազմի վերաբերյալ

(հաստատված Երևանի քաղաքապետի  25.02.2016թ.,հ 632-Ա որոշմամբ)

 

N Ազգանուն  անուն Աշխատանքի վայրը Առաջադրող մարմինը
1 Սարգսյան Կարինե Վ. Զատիկյանի անվան հ 90 հիմն. դպրոց Մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
2 Գևորգյան  Կարմեն Վ. Զատիկյանի անվան h.90 հիմն. դպրոց Մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
3 Հարությունյան Մելս «Մատակարարման արտադրության,  վերանորոգման  կենտրոն» ՓԲԸ Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
4 Հակոբյան Սվետլանա  (Vգ դաս.) Ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
5 Սերոբյան Սամվել «Մալաթիա» մարզական ակումբ Երևանի քաղաքապետի նեևկայացուցիչ
6 Ղարիբյան Անահիտ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի իրավաբանական բաժին Երևանի քաղաքապետի նեևկայացուցիչ
7 Օհանյան  Անի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին Երևանի քաղաքապետի նեևկայացուցիչ
8 Աբրահամյան Հասմիկ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարի ներկայացուցիչ